Lễ ký kết hợp tác với Savills Việt Nam

Lễ ký kết hợp tác với Savills Việt Nam

Lễ ký kết hợp tác quản lý tòa nhà Grand Nest giữa công ty cổ phần Tập đoàn Khải Vy và công ty TNHH Savills Việt Nam diễn ra ngày 10 tháng 8 năm 2017