Thông tin liên lạc


LIÊN HỆ CỔ ĐÔNG


Phòng Quan hệ Cổ đông – Tập đoàn Khải Vy


Địa chỉ: 04 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 837 850 115
Fax: +84 837 850 113
Email: info@khaivygroup.com

Quý cổ đông nếu có thắc mắc hoặc ý kiến góp ý về các vấn đề liên quan đến cổ đông, xin gửi thông tin cho chúng tôi theo mẫu sau. Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi sớm nhất có thể.


FULL NAME*

PHONE*

EMAIL*

TITLE

CONTENT