Tổng hợp báo chí về Ngày hội trẻ em khuyết tật lần 6 năm 2018

Tổng hợp báo chí về Ngày hội trẻ em khuyết tật lần 6 năm 2018
by

1- Tuổi TRẻ

https://tuoitre.vn/bong-uoc-mo-cua-hon-600-em-nho-khuyet-tat-duoc-tha-len-troi-20180601205756549.htm

2-  Bảo về Pháp Luật

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/vong-tay-nhan-ai/nha-trang-chao-don-thieu-nhi-trong-nuoc-quoc-te-nhan-ngay-quoc-te-thieu-nhi-1-6-55756.html

3-VOV

https://vov.vn/xa-hoi/bong-bong-uoc-mo-cua-600-tre-em-khuyet-tat-tai-khanh-hoa-769398.vov

4- Tạp chí Du lịch TPHCM

http://tcdulichtphcm.vn/home/thong-tin/tin-tuc/5832-hon-tam-don-gan-600-tre-khuyet-tat-vui-choi

5-Báo nông nghiệp

https://nongnghiep.vn/ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-lan-6-post219319.html

6-Báo Văn Hóa

http://vanhoaonline.com.vn/X%C3%A3-h%E1%BB%99i/kh225nh-h242a-ng224y-h%E1%BB%99i-tr%E1%BA%BB-em-khuy%E1%BA%BFt-t%E1%BA%ADt-l%E1%BA%A7n-th%E1%BB%A9-6

7-Hòa nhập

http://hoanhap.vn/bai-viet/gan-600-tre-khuyet-tat-den-nha-trang-vui-he-24988

8-Báo Công An Đà Nẵng

http://www.cadn.com.vn/news/137_189533_ngay-hoi-yeu-thuong.aspx

9- Báo Môi Trường

http://moitruong.net.vn/hon-tam-diem-tua-cua-nhung-vang-trang-khuyet/

10-Báo Lao Động Xã Hội

http://laodongxahoi.net/binh-dinh-tre-em-khuyet-tat-hao-huc-truoc-ngay-hoi-rieng-1309802.html

11-Báo Thiếu Niên Tiền Phong

http://thieunien.vn/30-su-kien/32566-ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-lan-6-tinh-khanh-hoa.html

12-Lao Động

https://laodong.vn/du-lich/gan-600-manh-doi-bat-hanh-vui-choi-tren-dao-hon-tam-nha-trang-610268.ldo

13-Đại đoàn Kết

http://daidoanket.vn/xa-hoi/uoc-nguyen-cua-tre-em-khuyet-tat-nhan-ngay-tet-thieu-nhi-tintuc405752

14-Đầu Báo

http://daubao.com/gan-600-manh-doi-bat-hanh-vui-choi-tren-dao-hon-tam-nha-trang/du-lich/1694441.html

15- Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/bong-uoc-mo-cua-hon-600-em-nho-khuyet-tat-duoc-tha-len-troi-20180601205756549.htm

16-Báo Khánh Hòa

http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/201806/ky-niem-ngay-quoc-te-thieu-nhi-1-6-noi-hoi-ngo-cua-nhung-vang-trang-khuyet-8080030/

17-VTV

http://vtv.vn/trong-nuoc/nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-tai-ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-lan-thu-6-20180601065735377.htm

18-Doanh nghiệp và thương hiệu

http://doanhnghiepvathuonghieu.vn/ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-lan-6-2018-hon-tam-%E2%80%93-diem-tua-cua-nhung-vang-trang-khuyet-29775.html

19-Việt Nam Mới

https://vietnammoi.vn/mung-16-cua-hang-tram-vang-trang-khuyet-tai-nha-trang-106752.html

20-Dân Sinh

http://baodansinh.vn/diem-tua-cua-nhung-vang-trang-khuyet-d74686.html

21-DAKLAK 24h

https://daklak24h.com.vn/xa-hoi/33317/bong-bong-uoc-nguyen-cua-gan-600-tre-em-khuyet-tat.html

22-Nhân Dân

http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/36578102-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-huong-ung-thang-hanh-dong-vi-tre-em.html

23-Khởi động ngày mới –KTV

https://www.youtube.com/watch?v=cAcRdEr3sj4&index=7&list=UUjkVo-DgkdVd7lSBzRg3hUA

24-Thương hiệu Công Luận

http://thuonghieucongluan.com.vn/hon-tam-nha-trang-noi-hoi-tu-nhung-tam-long-nhan-ai-a54723.html

25-Tạp chí Người Làm Báo

http://nguoilambao.vn/co-mot-noi-nhu-the-n9810.html

26- Báo Khánh Hòa

http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201806/sac-mau-ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-lan-thu-6-tai-hon-tam-8080170/

27- Thời báo Doanh Nhân

http://tbdn.com.vn/Nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-tai-Ngay-hoi-Tre-em-khuyet-tat-lan-thu-6_n37804.html

28- Thời báo Today

http://thoibao.today/paper/bong-uoc-mo-cua-hon-600-em-nho-khuyet-tat-duoc-tha-len-troi-3129609

29- Truyền thông Toàn Cầu

https://www.youtube.com/watch?v=bxCBDoQ2wuc&feature=youtu.be

30- Truyền hình Tuổi Trẻ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftv.tuoitre.vn%2Ftin-moi%2F20180602%2Ftha-bong-uoc-mo-cua-hon-600-em-nho-khuyet-tat%2F41331.html&h=ATNF8dP0GpKoHRfxQNYptWAOUEen6ZIIDb2njIhUGZCbzAcBQ1MBlGSl0vSH-biyMz1l0KYswvqjpnP-fdVIFXVYe290CzQn6ix_RBk7vaEUTPLF6w8

31 VTV8

http://vtv.vn/vtv8/tinh-than-the-thao-cua-tre-em-khuyet-tat-20180601091931565.htm

32- Báo Bình Định

http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=6&macmp=6&mabb=102787

 

Nhân Bản.

32 Truyền hình Tuyên Quang

http://tuyenquangtv.vn/tin-tuc/130/6R4C196310/Nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-tai-Ngay-hoi-Tre-em-khuyet-tat-lan-thu-6.html

33 , americancouncils

http://americancouncils.vn/article/97/https-laodong-vn/du-lich/gan-600-manh-doi-bat-hanh-vui-choi-tren-dao-hon-tam-nha-trang-610268

34- Báo Mới

https://baomoi.com/ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-lan-6/c/26196887.epi

35- Tin 3 miền

https://tin3mien.com/khanh-hoa-hon-tam-diem-tua-cua-nhung-vang-trang-khuyet/

36- Tin tức Khánh Hòa

https://tintuckhanhhoa.net/sac-mau-ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-lan-thu-6-tai-hon-tam.html